سبد خرید
0

ناموجود

متاسفانه، این محصول در حال حاضر در دسترس نیست. شما می توانید از تب پایین لیست محصولات مشابه را ببینید.

ویژگی های محصول:
  • جنس: بامبو
  • سطح: تخت
  • دستگیره: ندارد

نقد و بررسی سینی سرو بامبوم کد 2625Bambum 2625 Serving Tray

برای کافی‌شاپ‌ها و رستوران‌ها ایده‌های جذابی وجود دارد تا دیگر از ظروف قدیمی و تکراری استفاده نشود. باید به‌دنبال ایده‌های جذاب باشید تا توجه مشتریان بیشتر جذب شود. ظرف سرو «بامبوم» کد «2625» یک ظرف زیبای قلبی شکل است که برای سرو مواد غذایی و تنقلات می‌توان آن را مورد استفاده قرار داد. برای مثال جهت سرو صبحانه، غذاهایی مانند استیک، ناگت، پیتزا و حتی تنقلات خوشمزه این ظرف بسیار کاربردی خواهد بود. برای نگهداری ظروف بامبو باید به نکاتی توجه شود. اولین مورد هم عدم قرار دادن ظرف داخل آب برای مدت طولانی است. دومین مورد قرار ندادن ظرف در آب بسیار داغ و سومین مورد نیز استفاده نکردن از مایکروفر است. ظروف بامبو از مقاومت بالایی در برابر ضربه برخوردارند و برای مدت‌های طولانی می‌توانید این ظروف را در خانه داشته باشید.برای کافی‌شاپ‌ها و رستوران‌ها ایده‌های جذابی وجود دارد تا دیگر از ظروف قدیمی و تکراری استفاده نشود. باید به‌دنبال ایده‌های جذاب باشید تا توجه مشتریان بیشتر جذب شود. ظرف سرو «بامبوم» کد «2625» یک ظرف زیبای قلبی شکل است که برای سرو مواد غذایی و تنقلات می‌توان آن را مورد استفاده قرار داد. برای مثال جهت سرو صبحانه، غذاهایی مانند استیک، ناگت، پیتزا و حتی تنقلات خوشمزه این ظرف بسیار کاربردی خواهد بود. برای نگهداری ظروف بامبو باید به نکاتی توجه شود. اولین مورد هم عدم قرار دادن ظرف داخل آب برای مدت طولانی است. دومین مورد قرار ندادن ظرف در آب بسیار داغ و سومین مورد نیز استفاده نکردن از مایکروفر است. ظروف بامبو از مقاومت بالایی در برابر ضربه برخوردارند و برای مدت‌های طولانی می‌توانید این ظروف را در خانه داشته باشید.برای کافی‌شاپ‌ها و رستوران‌ها ایده‌های جذابی وجود دارد تا دیگر از ظروف قدیمی و تکراری استفاده نشود. باید به‌دنبال ایده‌های جذاب باشید تا توجه مشتریان بیشتر جذب شود. ظرف سرو «بامبوم» کد «2625» یک ظرف زیبای قلبی شکل است که برای سرو مواد غذایی و تنقلات می‌توان آن را مورد استفاده قرار داد. برای مثال جهت سرو صبحانه، غذاهایی مانند استیک، ناگت، پیتزا و حتی تنقلات خوشمزه این ظرف بسیار کاربردی خواهد بود. برای نگهداری ظروف بامبو باید به نکاتی توجه شود. اولین مورد هم عدم قرار دادن ظرف داخل آب برای مدت طولانی است. دومین مورد قرار ندادن ظرف در آب بسیار داغ و سومین مورد نیز استفاده نکردن از مایکروفر است. ظروف بامبو از مقاومت بالایی در برابر ضربه برخوردارند و برای مدت‌های طولانی می‌توانید این ظروف را در خانه داشته باشید.برای کافی‌شاپ‌ها و رستوران‌ها ایده‌های جذابی وجود دارد تا دیگر از ظروف قدیمی و تکراری استفاده نشود. باید به‌دنبال ایده‌های جذاب باشید تا توجه مشتریان بیشتر جذب شود. ظرف سرو «بامبوم» کد «2625» یک ظرف زیبای قلبی شکل است که برای سرو مواد غذایی و تنقلات می‌توان آن را مورد استفاده قرار داد. برای مثال جهت سرو صبحانه، غذاهایی مانند استیک، ناگت، پیتزا و حتی تنقلات خوشمزه این ظرف بسیار کاربردی خواهد بود. برای نگهداری ظروف بامبو باید به نکاتی توجه شود. اولین مورد هم عدم قرار دادن ظرف داخل آب برای مدت طولانی است. دومین مورد قرار ندادن ظرف در آب بسیار داغ و سومین مورد نیز استفاده نکردن از مایکروفر است. ظروف بامبو از مقاومت بالایی در برابر ضربه برخوردارند و برای مدت‌های طولانی می‌توانید این ظروف را در خانه داشته باشید.

برای کافی‌شاپ‌ها و رستوران‌ها ایده‌های جذابی وجود دارد تا دیگر از ظروف قدیمی و تکراری استفاده نشود. باید به‌دنبال ایده‌های جذاب باشید تا توجه مشتریان بیشتر جذب شود. ظرف سرو «بامبوم» کد «2625» یک ظرف زیبای قلبی شکل است که برای سرو مواد غذایی و تنقلات می‌توان آن را مورد استفاده قرار داد. برای مثال جهت سرو صبحانه، غذاهایی مانند استیک، ناگت، پیتزا و حتی تنقلات خوشمزه این ظرف بسیار کاربردی خواهد بود. برای نگهداری ظروف بامبو باید به نکاتی توجه شود. اولین مورد هم عدم قرار دادن ظرف داخل آب برای مدت طولانی است. دومین مورد قرار ندادن ظرف در آب بسیار داغ و سومین مورد نیز استفاده نکردن از مایکروفر است. ظروف بامبو از مقاومت بالایی در برابر ضربه برخوردارند و برای مدت‌های طولانی می‌توانید این ظروف را در خانه داشته باشید.برای کافی‌شاپ‌ها و رستوران‌ها ایده‌های جذابی وجود دارد تا دیگر از ظروف قدیمی و تکراری استفاده نشود. باید به‌دنبال ایده‌های جذاب باشید تا توجه مشتریان بیشتر جذب شود. ظرف سرو «بامبوم» کد «2625» یک ظرف زیبای قلبی شکل است که برای سرو مواد غذایی و تنقلات می‌توان آن را مورد استفاده قرار داد. برای مثال جهت سرو صبحانه، غذاهایی مانند استیک، ناگت، پیتزا و حتی تنقلات خوشمزه این ظرف بسیار کاربردی خواهد بود. برای نگهداری ظروف بامبو باید به نکاتی توجه شود. اولین مورد هم عدم قرار دادن ظرف داخل آب برای مدت طولانی است. دومین مورد قرار ندادن ظرف در آب بسیار داغ و سومین مورد نیز استفاده نکردن از مایکروفر است. ظروف بامبو از مقاومت بالایی در برابر ضربه برخوردارند و برای مدت‌های طولانی می‌توانید این ظروف را در خانه داشته باشید.برای کافی‌شاپ‌ها و رستوران‌ها ایده‌های جذابی وجود دارد تا دیگر از ظروف قدیمی و تکراری استفاده نشود. باید به‌دنبال ایده‌های جذاب باشید تا توجه مشتریان بیشتر جذب شود. ظرف سرو «بامبوم» کد «2625» یک ظرف زیبای قلبی شکل است که برای سرو مواد غذایی و تنقلات می‌توان آن را مورد استفاده قرار داد. برای مثال جهت سرو صبحانه، غذاهایی مانند استیک، ناگت، پیتزا و حتی تنقلات خوشمزه این ظرف بسیار کاربردی خواهد بود. برای نگهداری ظروف بامبو باید به نکاتی توجه شود. اولین مورد هم عدم قرار دادن ظرف داخل آب برای مدت طولانی است. دومین مورد قرار ندادن ظرف در آب بسیار داغ و سومین مورد نیز استفاده نکردن از مایکروفر است. ظروف بامبو از مقاومت بالایی در برابر ضربه برخوردارند و برای مدت‌های طولانی می‌توانید این ظروف را در خانه داشته باشید.برای کافی‌شاپ‌ها و رستوران‌ها ایده‌های جذابی وجود دارد تا دیگر از ظروف قدیمی و تکراری استفاده نشود. باید به‌دنبال ایده‌های جذاب باشید تا توجه مشتریان بیشتر جذب شود. ظرف سرو «بامبوم» کد «2625» یک ظرف زیبای قلبی شکل است که برای سرو مواد غذایی و تنقلات می‌توان آن را مورد استفاده قرار داد. برای مثال جهت سرو صبحانه، غذاهایی مانند استیک، ناگت، پیتزا و حتی تنقلات خوشمزه این ظرف بسیار کاربردی خواهد بود. برای نگهداری ظروف بامبو باید به نکاتی توجه شود. اولین مورد هم عدم قرار دادن ظرف داخل آب برای مدت طولانی است. دومین مورد قرار ندادن ظرف در آب بسیار داغ و سومین مورد نیز استفاده نکردن از مایکروفر است. ظروف بامبو از مقاومت بالایی در برابر ضربه برخوردارند و برای مدت‌های طولانی می‌توانید این ظروف را در خانه داشته باشید.

 

 

مشخصات فنی سینی سرو بامبوم کد 2625Bambum 2625 Serving Tray

مشخصات

header

ابعاد

طول: 32، عرض: 30.5، ارتفاع: 1.5 سانتی متر

وزن

636 گرم

جنس

بامبو

در

ندارد

سطح

تخت

دستگیره

ندارد

قابلیت استفاده در اجاق مایکروویو

ندارد

قابلیت شستشو در ماشین ظرفشویی

ندارد

سایر توضیحات

– سینی با سطح تخت, – مناسب برای سرو انواع پنیر و مواد غذایی مانند استیک و…, – ساخته شده از چوب بامبو

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “سینی سرو بامبوم کد 2625”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.